Lan hồ điệp được trồng thành công trên đỉnh núi hơn 1.000 m bằng công nghệ cao

Lan hồ điệp được trồng thành công trên đỉnh núi hơn 1.000 m bằng công nghệ cao (đọc thêm)