Kỷ lục thế giới ăn 2 kg thịt bò trong 2 phút

Kỷ lục thế giới ăn 2 kg thịt bò trong 2 phút
Mới nhất