Kinh ngạc với sáng chế tạo ra các viên nước ăn được

Một công ty của Anh đã tạo ra một dạng thay thế cho các chai nhựa và có thể phân hủy sinh học, thứ này hiện đang được đầu tư từ cộng đồng trên trang Crowdcube.
Mới nhất