Không có vắc xin,kiến vẫn đối phó hiệu quả với dịch bệnh nhờ “vũ khí” này!

Không hề có các loại vắc xin phòng ngừa hay thuốc chữa bệnh như con người, nhưng loài kiến lại sở hữu một thứ vũ khí bí mật giúp chúng có thể ngăn chặn một cách hiệu quả sự lây nhiễm của các loại dịch bệnh, bảo vệ sự toàn vẹn cho cả đàn! (đọc thêm)