Không chỉ đơn giản là vụt tắt, Mặt Trời sẽ chết theo cách ấn tượng hơn nhiều!

Theo ước tính của các nhà khoa học, Mặt Trời sẽ chết sau khoảng 5 tỷ năm nữa, và cách quả cầu lửa khổng lồ này kết thúc cuộc đời của mình sẽ khiến bạn phải bất ngờ! (đọc thêm)