Khi tài láo gặp tài ẩu

Camera hành trình của chính xe "bị hại" ghi lại, nhưng chẳng được ai bênh, khi mà cả hai tài xế đều vượt ẩu... (đọc thêm)