Khám phá khách sạn robot đầu tiên trên thế giới ở Nhật Bản

Khách sạn robot đầu tiên trên thế giới xuất hiện tại Nhật Bản. Tại đây, các robot gần như đã thay thế hoàn toàn nhân viên là con người.