Johnny Depp trong trailer phim "Minamata" (2020)

Hoạt động vinh danh và làn sóng tẩy chay có những khi cùng xảy ra một lúc xung quanh một ngôi sao nổi tiếng, điều này khiến người ta đặt câu hỏi: Sự nghiệp và đời tư có liên quan tới nhau không?
Mới nhất