Hướng dẫn cách xóa bỏ các chi tiết thừa không mong muốn trên hình ảnh

Đôi khi bức ảnh chụp ảnh bạn lại trở nên mất đi sự hoàn hảo vì một vài chi tiết thừa không mong muốn xuất hiện trên ảnh. Bài viết dưới đây sẽ giúp xử lý vấn đề này. (đọc thêm)