Hơn 78 triệu đồng đến với hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ngày 6/2, PV Dân trí đến thăm và trao 78 triệu đồng. (đọc thêm)