Học tin học excel: Ẩn dữ liệu trong một vùng bảng tính bằng Custom Format

Video hướng dẫn cách ẩn một vùng dữ liệu nhất định trong Excel bằng cách sử dụng công cụ Custom Format