Học tiếng Nhật: Tổng hợp ngữ pháp bài 19 giáo trình Minna no Nihongo (P2)

Trong phần 1 của bài 19, chúng ta đã được tìm hiểu về mẫu câu diễn tả kinh nghiệm đã làm trong quá khứ. Bạn hãy cùng đến với phần còn lại của bài học nhé!