Học tiếng Nhật: Tổng hợp kiến thức ngữ pháp bài 9 Giáo trình Minna no Nihongo

Tiếp tục seri học ngữ pháp tiếng Nhật qua giáo trình Minna no Nihongo, trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi đến bài 9 tìm hiểu cách dùng trợ từ が và phó từ nhé.