Học tiếng Anh: Luyện phát âm /ɑː/ & /ʌ/ vừa đúng vừa hay

Clip lần này sẽ hướng dẫn cách phát âm chuẩn cặp âm /ɑː/ & /ʌ/ - đảm bảo ai cũng có thể học và phát âm vừa đúng vừa hay.