Học sinh háo hức qua sông trên cầu gỗ 2 lần bị nước lũ cuốn

Học sinh háo hức qua sông trên cầu gỗ 2 lần bị nước lũ cuốn (đọc thêm)