Hoàn tất tháo dỡ Trung tâm mua sắm trái phép chống lệnh Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Hoàn tất tháo dỡ Trung tâm mua sắm trái phép chống lệnh Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế