Hổ bất ngờ bị bò dọa đến mức bỏ chạy

Nhìn thấy con bò đang đi một mình, hổ từ trong rừng lao ra dự định tấn công để ăn thịt, nhưng không hiểu vì lý do gì, hổ đã phải giật mình bỏ chạy.