Hình ảnh nhóm cán bộ quản lý thị trường vào "mua thuốc" tại nhà thầy lang được camera ghi lại.

Hình ảnh nhóm cán bộ quản lý thị trường vào "mua thuốc" tại nhà thầy lang được camera ghi lại.