Hiệu quả của các điểm bán hàng Việt Nam cố định

Thực hiện đề án "Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Bộ Công Thương triển khai mô hình điểm bán hàng với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam".
Mới nhất