Hệ thống phân loại hàng hóa tự động tại Hà Nội có công suất lên tới 10.000 sản phẩm/giờ. (Video: Cẩm Vy)

he_thong_phan_phoi_hang_hoa_tu_dong_Lazada (đọc thêm)