Hàng triệu người ăn mừng chiến thắng của Tuyễn Việt Nam

Hàng triệu người ăn mừng chiến thắng của Tuyễn Việt Nam