Hàng trăm xe đạp ngã lăn lóc trong cuộc đua vừa đáng sợ, vừa kì thú

Theo phản ứng dây chuyện, một vài người trong nhóm dẫn đầu bị trượt ngã đã kéo theo hàng trăm xe khác ngã liểng xiểng, lăn lông lốc xuống dốc núi... (đọc thêm)