Hàng trăm con khỉ phá nát hoa màu của người dân

Hàng trăm con khỉ phá nát hoa màu của người dân