Hàng trăm bạn trẻ Đà Nẵng hiến máu trong mùa dịch virus corona

Hàng trăm bạn trẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tham gia hiến máu tình nguyện nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố trong thời gian phòng, chống dịch bệnh virus corona. (đọc thêm)