Hai thanh niên đi xe máy kéo lê thang trên đường, gây nguy hiểm nếu người khác không may cán phải

Hai thanh niên đi xe máy kéo lên thang trên đường, gây nguy hiểm nếu người khác không may cán phải (đọc thêm)