video cùng chuyên mục

Hãi hùng cảnh bác sĩ bắt… ve chó trong tai người

"Đây là lần đầu tiên tôi từng thấy điều này và tôi hy vọng tôi không bao giờ phải làm điều này một lần nữa”, bác sĩ tai , mũi, họng, Rahmat Omar tại Kuala Lumpar, Malaysia cho biết.