Hai cậu bé nghịch súng quay clip khoe khoang ngay trước khi thảm kịch xảy ra.

Hai cậu bé nghịch súng quay clip khoe khoang ngay trước khi thảm kịch xảy ra.