Hà Nội: Hàng triệu người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Tuyển Việt Nam

Hà Nội: Hàng triệu người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của Tuyển Việt Nam