Hà Nội: Gần 95.000 thí sinh dự thi môn Ngữ Văn vào lớp 10

Hà Nội: Gần 95.000 thí sinh dự thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 (đọc thêm)