Giới thiệu về phương pháp học của trung tâm tiếng Nhật Akira trên VTV1

Giới thiệu về phương pháp học của trung tâm tiếng Nhật Akira trên VTV1