Độ tuổi thích hợp cho trẻ học lập trình

Bà Nhi Lê - Giám đốc chương trình cộng đồng khu vực Đông Nam Á, Microsoft chia sẻ về độ tuổi thích hợp cho trẻ học lập trình. (đọc thêm)