Thầy trò Học viện Âm nhạc Huế biểu diễn văn nghệ mừng khai giảng

Thầy trò Học viện Âm nhạc Huế biểu diễn văn nghệ mừng khai giảng (đọc thêm)