Gia tăng số lượng gấu trúc: Thật không đơn giản!

Gấu trúc từng nằm trong danh sách các loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nhưng nhờ nỗ lực bảo tồn hiệu quả ở nhiều nơi mà số lượng gấu trúc đã tăng lên đáng kể. Đến năm 2015, chúng đã được loại bỏ khỏi danh sách các loài động có nguy cơ bị tuyệt chủng, tuy nhiên đây không phải là công việc dễ dàng.
Mới nhất