Giá mía tiếp tục giảm sâu, tiêu thụ chậm…nông dân điêu đứng

video kèm tin (đọc thêm)