Gặp nạn vì vừa đi xe máy vừa dùng điện thoại

Một bài học nhớ đời cho thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng smartphone. (đọc thêm)