Gắp đầu bông tăm kẹt trong tai bệnh nhân

Video được bác sĩ ở Anh công bố (đọc thêm)