Đứng tim với khoảnh khắc em bé đi cheo leo bên ngoài rìa tường căn chung cư

Dường như người lớn quên đóng cửa sổ nên em bé đã leo ra bên ngoài rìa tường căn hộ chung cư ở tầng 6 rồi đi ở trên đó khiến nhiều người chứng kiến phải có một phen đứng tim vì lo sợ. (đọc thêm)