Đôi giày gắn kim cương hồng đang được trưng bày tại hội chợ Triển lãm Quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải.(Nguồn: CNC)

Đôi giày gắn kim cương hồng đang được trưng bày tại hội chợ Triển lãm Quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải.(Nguồn: CNC)