Đoạn video ghi lại sự cố kinh hoàng trên thang cuốn ở ga tàu điện ngầm Istabul

Đoạn video ghi lại sự cố kinh hoàng trên thang cuốn ở ga tàu điện ngầm Istabul (đọc thêm)