Đoạn clip cho thấy lý do tại sao bạn luôn phải mang dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô

Đoạn clip cho thấy lý do tại sao bạn luôn phải mang dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô (đọc thêm)