Đoàn bác sĩ Hoa Kỳ phẫu thuật tạo hình miễn phí cho trẻ em dị tật miền Trung – Tây Nguyên

Đoàn bác sĩ Hoa Kỳ phẫu thuật tạo hình miễn phí cho trẻ em dị tật miền Trung – Tây Nguyên (đọc thêm)