Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bay trên sao Mộc hoặc các hành tinh khác

Trong cuốn sách “Chuyện gì xảy ra nếu?: Câu trả lời khoa học nghiêm túc về Các giả thuyết vô lý” của Randall Munroe có mô tả một số tình huống không thực tế về mặt khoa học. Dựa theo cuốn sách này, chúng ta có thể hiểu được điều gì sẽ xảy ra nếu một chiếc máy bay thông thường bay trong hệ mặt trời.
Mới nhất