Điểm trường "lộng gió" Huổi Dên, Trường PTDTBT TJ và THCS Nà Ớt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Điểm trường "lộng gió" Huổi Dên, Trường PTDTBT TJ và THCS Nà Ớt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La