Đi tìm thứ sáng nhất từng được con người tạo ra!

Thứ đứng đầu danh sách này thậm chí còn sáng gấp đôi bề mặt của Mặt Trời, và đó chính là một chiếc đèn ở Las Vegas, Mỹ! (đọc thêm)