Đề nghị Bộ GD-ĐT đưa đọc sách vào chương trình chính thức

Các đại biểu đề nghị Bộ GD-ĐT đưa đọc sách vào chương trình chính thức (đọc thêm)