Đạo diễn Lê Hoàng thừa nhận cả đời chưa bao giờ dám chê vợ xấu

Đạo diễn Lê Hoàng thừa nhận cả đời chưa bao giờ dám chê vợ xấu (đọc thêm)