Đang tiến hành đào thăm dò con đường đau khổ chuẩn bị cho cuộc đại trùng tu

Hiện tại, tiến độ thi công con đường đau khổ Nữ Dân Công đang bước vào giai đoạn đào thăm dò sau khi đã làm bằng mặt đường, lắp các hố voi. (đọc thêm)