Dân Hà Nội xếp hàng cả sáng chỉ để mua hộp khẩu trang 35 nghìn đồng

Sáng nay (6/2), rất nhiều người đã tới các điểm bán khẩu trang đúng giá tại Hà Nội để xếp hàng mua khiến cho giao thông tại đây bị ảnh hưởng. (đọc thêm)