Dân Cần Thơ xuống đường mừng tuyển việt nam chiến thắng

Dân Cần Thơ xuống đường mừng tuyển Việt Nam chiến thắng