Đâm thẳng đuôi xe tải - Cái giá của việc đi ẩu

Bất chấp chiếc xe tải đang từ từ sang đường với đèn báo rẽ bật đủ, bất chấp người đi phía trước đã giảm tốc độ để tránh nhưng hai người đàn ông đầu trần đi xe máy đã không làm chủ tốc độ, đâm thẳng vào đuôi chiếc xe tải nằm vật ra đất... Ra đường, không giữ được an toàn cho mình thì không nên gây hại cho người khác. (đọc thêm)