Đám mây phát ra ánh sáng xanh xuất hiện ở Tây Ban Nha

...và cả những nơi khác trên thế giới như Mỹ, Úc. (đọc thêm)